Landsdækkende virksomheder tilknyttet, få en konsulent i lige netop dit lokalområde.

En frivillig ordning

Huseftersynsordningen er et begræb opfundet af Sikkerhedsstyrelsen, det dukker op i forbindelse med boligkøb eller salg. Ordningen startede 1. januar 1996 og er sat i verden for at skabe større forbrugersikkerhed for både køber og sælger i en bolighandel.

Formålet med Huseftersynsordningen er at beskytte køber og sælger mod økonomiske overraskelser i forbindelse med køb og salg af huse. Som sælger har man ansvar for husets tilstand i 10 år efter salget, men med en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, samt et tilbud om en ejerskifteforsikring, kan man blive fritaget for dette ansvar.

Huseftersynet er en frivillig ordning, dvs. det er frivilligt for sælger om han vil benytte ordningen. Sælger skal dog sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.

Ejendommen er vurderet ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor nævnes forhold, der er almindelige for bygningen, nødvendigvis ikke som skader i tilstandsrapporten.

En tilstandsrapport består af tre dele:

  • Den bygningssagkyndiges resultater af huseftersynet og karakterer til de enkelte bygningsdele
  • Dine egne bemærkninger og oplysninger om boligens skader
  • Bygningskonstruktioner og oplysninger til ejerskifteforsikring

Tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig.
Gyldighed: 6 måneder.

Bygningseftersyn

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se. Eksempelvis løftes væg-til-vægtæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

Bygningseftersynet omfatter ikke forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten.

Småting og løsøre, der ikke påvirker bygningens brug eller værdi nævneværdig, bliver ikke undersøgt – det kan f.eks. være hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner mm.

Den bygningssagkyndige giver hver skade, og de forhold der kan medføre skader, en karakter der svarer til hvor alvorligt forholdet er.

Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten beskriver ulovlige forhold ved elinstallationen og funktionsfejl. En installation er ulovlig, hvis den ikke lever op til de standarder og lovkrav, der var gældende, da installationen blev lavet.
Gyldighed: 12 mdr.

Eleftersynet

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed foretager en visuel gennemgang og tager stikprøver på baggrund af erfaring og en professionel faglig vurdering. Fagpersonen undersøger installationer, som vækker opmærksomhed, eller hvor der erfaringsmæssigt ofte vil være fejl. Stikprøver udvælges systematisk, og alle typer installationer undersøges. Da det er stikprøver, kan der være ulovlige og farlige installationer i boligen, som ikke er beskrevet i rapporten.

Eleftersynet omfatter ikke bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt. Eftersynet omfatter hårde hvidevarer og andre elektriske apparater.